skip to Main Content

TAHFIZ DARUL HIKMAH DENAI ALAM

Pengenalan:

Fokus untuk kos pengubahsuaian bangunan baru yang lebih kondusif untuk menampung  penambahan pelajar di tahfiz. Tahfiz Darul Hikmah memerlukan lebih kurang RM170,000 untuk kos pengubahsuaian bangunan baru ini untuk membina dan menambah pembangunan bagi memuatkan 20 – 50 pelajar dengan pembinaan 1 perpustakaan dan 1 surau.

Disamping itu, sumbangan orang ramai turut akan sedikit sebanyak dimanfaatkan bagi menampung kos operasi yang menjangkau hampir RM50,000 untuk fasa penstabilan tahfiz.

Keberhasilan Projek

RM433,533.04
100%

PAPADOM MARKETING

Back To Top