skip to Main Content

MYFUNDACTION

Pengenalan:

MyFundAction adalah merupakan organisasi yang aktif dalam menggerakkan kempen kempen kebajikan buat ummah di dalam dan luar negara. Antara kempen yang dijalankan adalah mengumpulkan dana Rezeki Ummat untuk diedarkan kepada keluarga yang memerlukan, projek bantuan untuk pelarian di Syria dan lain-lain lagi.

Client: YDKMM

Keberhasilan Projek

RM783,075.09
83%

PAPADOM MARKETING

Back To Top