skip to Main Content

MAAHAD TAYYIBAH

Pengenalan:

Pihak Maahad Tahfiz At-Tayyibah dalam proses menyiapkan bangunan untuk digunakan sebagai bilik guru dan perpustakaan. Keluasan yang diperlukan adalah seluas 32 x 20 kaki. Baki dana yang diperlukan khusus untuk pembangunan ini adalah sebanyak RM16,000

Keberhasilan Projek

RM19,082
57%

PAPADOM MARKETING

Back To Top